ניהול זירת סוחר בישראל

בעקבות אישור תקנות ניירות ערך (זירת סוחר לחשבונו העצמי), התשע"ד 2014 על ידי וועדת הכספים של הכנסת ביום 3.8.2014 תיקון 42 לחוק ניירות ערך (נוסח מלא) יכנס לתוקפו.

משרדנו המתמחה בנושאי FOREX ו – Finance Technology מלווה חברות מובילות בענף זירות המסחר בישראל ונערך מבעוד מועד לעדכן את לקוחותיו בתחולת תיקון 42 והתקנות.

משרדנו מייצג את איגוד זירות הסוחר בשוק ההון בלשכת המסחר תל אביב והמרכז.

משרדנו מגיש ומכין חברות המעוניינת בקבלת רישיון לניהול זירת סוחר לחשבונו העצמי לפי דרישות החוק והתקנות ופועל בשיתוף פעולה עם משרדי רואי חשבון מהמובילים בארץ, על מנת לייצג בצורה מיטבית את צרכי לקוחות המשרד.

משרדנו פועל להכנת סקירה מקיפה של הנושאים העיקריים בתקנות, הכנת הטפסים והנהלים הנדרשים להגשת בקשה לקבלת רישיון לניהול זירת סוחר בישראל ופועל להכרה ו/או רישום של זירה בעלת רישיון כ- "white label", במטרה להקל על גופים קטנים יותר, ולחסוך מהם הגשת בקשה מלאה לרישיון.

לאחרונה משרדנו סייע בהצלחה לחברה ישראלית בקבלת רישיון לניהול זירת סוחר מאת הרשות לניירות ערך בישראל.

צוות ייעודי של המשרד הוקם במיוחד למטרה זו ומסייע במגוון רחב של תחומים המסדירים את התנאים בהם על הזירות לעמוד כדי לקבל רישיון זירה למסחר, ובין היתר:

  • אופן הגשת הבקשה לרישיון, לרבות הדוחות הכספיים הנדרשים לצירוף לבקשה.
  • רמת המינוף הנדרשת למוצרים שונים.
  • טיפול בכספי לקוחות (חשבון נאמנות).
  • הוראות בדבר נוסח הסכם התקשרות עם הלקוח.
  • דרכי פרסום ושיווק.
  • הון עצמי "רגולטורי", על פי נוסחה הלוקחת בחשבון נכסים והתחייבויות של החברה.
  • אופן מתן דיווחים לרשות ועניינים חשבונאיים שונים.

צוות המשרד יעמיד לרשותכם את כל המידע העדכני ביותר בנושא.
נשמח להכיר את פעילותכם, לייעץ, ולסייע בהיערכות לקראת השינויים הרגולטוריים והעסקיים בענף זירות המסחר בישראל.